Mycorrhizae vormen een food soil web

Wat doen mycorrhiza voor je bodem ?

Mycorrhiza-schimmels vormen als het ware een link tussen bodem en plant.
Een deel van het schimmelweefsel groeit in en om de wortel en zorgt zo voor een groot contactoppervlak met de plant.
Een ander deel strekt zich vanuit de wortel uit in de grond in vorm van een dicht netwerk van ragfijne schimmeldraden.
Het absorberend oppervlak van het wortelstelsel wordt hierdoor tot honderden malen groter en de exploitatie van schaarse, weinig mobile elementen, zoals fosfor en spoorelementen, wordt veel effectiever.
De schimmels bereiken bodemporiën, waar wortels nooit kunnen komen en kunnen met enzymen en organische zuren gebonden nutriënten weer voor de plant beschikbaar maken.
Ze verkorten de weg die elementen gaan en verhogen de retentie van nutriënten in het plant / mycorrhiza / systeem. (zie video hieronder)

Natuurlijk ontstaan van soil web door mycorrhizae

Andere voordelen van mycorrhiza

Mycorrhiza biedt de plant een zekere bescherming tegen bodemziektes.
De algemene tolerantie wordt verhoogd door de betere nutriëntenvoorziening, met name ook wat betreft de spoorelementen.
Door stimulering van de fytoalexineproductie ondersteunen de schimmels het planteigen afweersysteem.
Maar de mycorrhiza-schimmels kunnen b.v. door het afscheiden van antibiotica of door competitie om infectieplaatsen en suikers ook direct remmend werken op de ontwikkeling van ziekteverwekkers.

Mycorrhiza verhoogt de tolerantie voor droogte, vorst, zout, toxische metalen en extreme pH- en temperatuurschommelingen.

Mycorrhiza bevordert de stikstofbinding door Rhizobium.

Mycorrhiza kan door de productie van groeihormonen de beworteling, de bloei en de vruchtvorming stimuleren.

Mycorrhiza levert door de afscheiding van klevende polysacchariden en de schimmeldraden zelf een substantiële bijdrage aan de vorming van bodemaggregaten en daarmee en betere bodemstructuur.

Mycorrhiza is een belangrijk onderdeel van het ondergrondse voedselweb en bevordert een rijk bodemleven.
In de zogenoemde mycorrhizosfeer van de schimmeldraden worden niet alleen andere maar ook 5 keer zoveel micro-organismen gevonden dan in een wortelsysteem zonder mycorrhiza. Zo kan b.v. de ziektedruk door pathogenen door een verhoogde aanwezigheid van antagonisten afnemen.

Mycorrhiza draagt ook bij aan de bovengrondse diversiteit van ecosystemen door verbindingen tussen planten b.v. op zon- en schaduwplekken of tussen planten met verschillende nutriëntenopnamecapaciteit.

Mycorrhiza is voor veel planten een bestaansvoorwaarde, vooral voor bomen. Plantensoorten met een grof, weinig vertakt wortelstelsel en weinig en korte wortelharen vertonen in het algemeen een grote groeirespons op mycorrhiza evenals C4-planten.

Vooral op arme bodems groeien planten mét mycorrhiza veel beter.

Bron : www.coriza.nl (mogelijk niet meer online)

Meer weten ? Bekijk bovenstaande video helemaal uit. Niet spitten - gebruik vooral mulch en/of houtsnippers

Translate Website

Gezondwinkel

Deel dit met vrienden

Eetbare Tuin Zoekers

Eetbare tuin

+roller crimper
+lasagna gardening
+stevia rebaudiana
+honingkruid
+suikerplantje
+stepa
+suikerblad
+steviaplantjes
+oerprei
+allium-ampeloprasum
+chinese bieslook
+wormtower
+compost tea
+wormtoren
+wormenmest
+compostzeef
+eetbare tuinen
+rolzeef
+permakultuur
+knoflookthee
+knoflookgier
+naaktslakken
+fukuoka seedballs
+natural farming
+guerillia gardening
+transition towns
+square foot gardening
+yggdrasil
+jean pain
+forest gardening
+vergeten groenten
+samentuinen
+velt
+brood uit stenen
+brot aus steinen
+chicken tractor
+farm for the future
+pasar boomt
+plukrijp schriek
+verhakselaar
+scheppach
+shredder
+excalibur
+dehydrator
+aardpeer
+zonnewortel
+landbouwgips
+agrigips
+datcha of datsja
+daslook
+smeerwortel
+venkel
+sing for the climate
+zingen voor het klimaat
+mulchen
+bijenhotel
+woestijnvorming
+woestijnbestrijding
+rode bieten
+pompoenpitten
+compostmolen
+industrial agriculture

Gratis Nieuwsbrief Eetbare Tuinen Bedanking Bedanking na bestelling Bedanking Nieuwsbrief Dank voor je inzending of bestelling

permaculture - terra preta - zwarte aarde - compost tea makers - growing solutions - extractors - compostzeef - wormtoren - rolzeef - houtsnippers - mulchen - groenten - kruiden - fruit - eetbare tuinen - permakultuur - transition towns - stevia rebaudiana - honingkruid - suikerplantje - suikerblad - oerprei - compostzeef - wormenmest - naakslakken - knoflookthee - fukuoka seedballs - natural farming - guerillia gardening - datcha - zelfvoorziening - survival - forest gardening - vergeten groenten - samentuinen - velt - pasar boomt - chicken tractor - farm for the future - plukrijp schriek - verhakselaar - scheppach - shredder - excalibur - dehydrator - aardpeer - zonnewortel - pot je eigen pil - james wong - agrigips - landbouwgips - daslook - smeerwortel - venkel - woestijnvorming - woestijnbestrijding - compostmolen - bijenhotel - industrial agriculture - roller crimper - lasagna gardening