Peter Westerveld omkeren van verwoestijning

Automatische herbebossing met kanalen of trenches

Het op grote schaal planten van bomen of andere vegetatie is zeer arbeidsintensief en kostbaar en heeft in semi-aride gebieden met weinig neerslag maar een kleine kans van slagen. Voor een succesvolle aanpak is het van belang dat de basisconditie van de bodemgesteldheid weer zodanig wordt hersteld dat natuurlijke vegetatie weer mogelijk wordt. Dit kan door de wateropslagcapaciteit van de bodem te vergroten zodat de bodemvochtigheid en daarmee de vegetatie toeneemt.
WCT heeft een methode ontwikkeld waarbij deze basisconditie wordt hersteld.

Het einde van woestijnvorming in zicht ?

Contour Trenches zijn grachten van een meter

Door het graven van contour trenches wordt het regenwater ondergronds geabsorbeerd en verdampingsvrij opgeslagen. Verzilting van de bodem en verdere erosie wordt een halt toegeroepen en plantenzaden krijgen een kans om, ook bij weinig neerslag tot ontwikkeling te komen.

Na regenval van slechts een beperkte hoeveelheid water heeft de bodem voldoende regenwater geabsorbeerd om een basis te leggen voor een natuurlijke vegetatiegroei. De contour trenches vormen bovendien een soort kwekerijen: in de bovenste trenches worden planten gezaaid die door wind en water meegenomen worden naar de lager gelegen trenches, hetgeen leidt tot plantengroei en compost. Deze ondergrondse waterinfiltratie neemt compost en buitenlucht mee en vergroot daardoor de vruchtbaarheid van het tussenliggende land. Hierdoor kan een altijd groene vegetatie op het semi-aride gebied zich opnieuw ontwikkelen. Zo ontstaat een netwerk van vierkante kilometer oases die door een ondergrondse waterstroom verbonden zijn, om het gebruik voor vruchtbaarheid en vervolgens vegetatie te optimaliseren.

Vegetatie die zichzelf in stand houdt

Bovengronds ontstaat een metershoog rasterwerk van vegetatie dat de telkens door zonnewarmte opstekende wind stillegt. Hierdoor stopt het wegwaaien van plantaardige transpiratie en kan deze atmosferische vochtopeenhoping door nachtelijke afkoeling in hetzelfde gebied terugvallen. Mede door het wegnemen van winderosie en door de verbeterde gereguleerde vochtcirculatie maakt dat de onbewerkte afstroom gebieden langzaam een jaarlijks doorgroeiende vegetatie kunnen krijgen.
Op de bovenste gelegen hoogtelijnen worden de zaden van de gewenste soorten geplant. De afgeworpen vruchten van deze planten komen weer door het afstromend water in de lagergelegen contour trenches terecht, waar vervolgens weer de gewenste plantages ontstaan. Het op grote schaal handmatig inplanten en vervolgens langdurig irrigeren om de plantsterfte zo laag mogelijk te houden, is op de gewenste oppervlaktes inefficiënt en te kostbaar. Door het toepassen van de trenchetechniek of contourtrenching kunnen tegen eenmalige en relatief lage kosten, zeer grote oppervlaktes met minimaal neerslag met water worden geïnfiltreerd en wordt in semi-aride gebieden een zichzelf uitvoerend mechanisme gerealiseerd.

De Westerveld Conservation Trust is in 1997 opgericht.

Translate Website

Gezondwinkel

Deel dit met vrienden

Eetbare Tuin Zoekers

Eetbare tuin

+roller crimper
+lasagna gardening
+stevia rebaudiana
+honingkruid
+suikerplantje
+stepa
+suikerblad
+steviaplantjes
+oerprei
+allium-ampeloprasum
+chinese bieslook
+wormtower
+compost tea
+wormtoren
+wormenmest
+compostzeef
+eetbare tuinen
+rolzeef
+permakultuur
+knoflookthee
+knoflookgier
+naaktslakken
+fukuoka seedballs
+natural farming
+guerillia gardening
+transition towns
+square foot gardening
+yggdrasil
+jean pain
+forest gardening
+vergeten groenten
+samentuinen
+velt
+brood uit stenen
+brot aus steinen
+chicken tractor
+farm for the future
+pasar boomt
+plukrijp schriek
+verhakselaar
+scheppach
+shredder
+excalibur
+dehydrator
+aardpeer
+zonnewortel
+landbouwgips
+agrigips
+datcha of datsja
+daslook
+smeerwortel
+venkel
+sing for the climate
+zingen voor het klimaat
+mulchen
+bijenhotel
+woestijnvorming
+woestijnbestrijding
+rode bieten
+pompoenpitten
+compostmolen
+industrial agriculture

Gratis Nieuwsbrief Eetbare Tuinen Bedanking Bedanking na bestelling Bedanking Nieuwsbrief Dank voor je inzending of bestelling

permaculture - terra preta - zwarte aarde - compost tea makers - growing solutions - extractors - compostzeef - wormtoren - rolzeef - houtsnippers - mulchen - groenten - kruiden - fruit - eetbare tuinen - permakultuur - transition towns - stevia rebaudiana - honingkruid - suikerplantje - suikerblad - oerprei - compostzeef - wormenmest - naakslakken - knoflookthee - fukuoka seedballs - natural farming - guerillia gardening - datcha - zelfvoorziening - survival - forest gardening - vergeten groenten - samentuinen - velt - pasar boomt - chicken tractor - farm for the future - plukrijp schriek - verhakselaar - scheppach - shredder - excalibur - dehydrator - aardpeer - zonnewortel - pot je eigen pil - james wong - agrigips - landbouwgips - daslook - smeerwortel - venkel - woestijnvorming - woestijnbestrijding - compostmolen - bijenhotel - industrial agriculture - roller crimper - lasagna gardening