No Till Agriculture with Roller Crimper

Soilveg = Landbouw zonder ploegen of spitten

SoilVeg (Improving soil conservation and resource use in organic cropping systems for vegetable production through introduction and management of Agro-ecological Service Crops) heeft als doel de introductie en het beheer van groenbemesters in biologische groenteteeltsystemen te onderzoeken.
Daarbij zal de roller-crimper techniek als vernietigingstechniek in Vlaanderen getest worden.
Bij deze techniek wordt de groenbemester in zijn generatieve fase tegen de bodem aangedrukt en gekneusd waarna er doorheen de zo gevormde mulchlaag wordt gezaaid of geplant. De implicaties van het gebruik van deze techniek op de ontwikkeling van het hoofdgewas, de nutriëntendynamiek en -benutting, de bodemkwaliteit, de broeikasgasemissies, het onderdrukken van onkruiden, ziekten en plagen en het brandstofverbruik zullen onderzocht worden binnen een biologische teeltsysteem met groenten.
ILVO, UGent en Inagro zullen vanuit Vlaanderen samen met 10 partners uit 7 Europese landen (Italië, Frankrijk, Denemarken, Estland, Slovenië, Spanje en België) bijdragen tot de uitvoering van het SoilVeg-project. Het project start op 2 februari 2015 en loopt drie jaar.

Roller Crimper aan het werk

Bodem bedekken met Roller Crimper

For no-till organic soybeans

Groenbemesters anders toegepast

permaculture - terra preta - zwarte aarde - compost tea makers - growing solutions - extractors - compostzeef - wormtoren - rolzeef - houtsnippers - mulchen - groenten - kruiden - fruit - eetbare tuinen - permakultuur - transition towns - stevia rebaudiana - honingkruid - suikerplantje - suikerblad - oerprei - compostzeef - wormenmest - naakslakken - knoflookthee - fukuoka seedballs - natural farming - guerillia gardening - datcha - zelfvoorziening - survival - forest gardening - vergeten groenten - samentuinen - velt - pasar boomt - chicken tractor - farm for the future - plukrijp schriek - verhakselaar - scheppach - shredder - excalibur - dehydrator - aardpeer - zonnewortel - pot je eigen pil - james wong - agrigips - landbouwgips - daslook - smeerwortel - venkel - woestijnvorming - woestijnbestrijding - compostmolen - bijenhotel - industrial agriculture - roller crimper - lasagna gardening